Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Bayer, Gerd, University of Erlangen
Bayer, Gerd, University of Erlangen (Germany)
Blamires, Adrian, University of Reading
Bowman, Elizabeth Kelley, University of Guam
Boyer, Arlynda, University of Toronto
Brandt, Bruce, South Dakota State University

    


ISSN: 1201-2459