Macluumaadka ku socda waalidinta

Ma jiraa qof qoyskaaga ka tirsan kala doordooranayaa waxbarasho sare?  Macluumaadka aad hayso ayaa muhiim ah!

Waalid ahaan, daryeele ahaan ama xubin qoyska ka tirsan ahaan,  macluumaadka aad hayso waxay ardeyga ka caawin karta inay doorashada saxda ah inn uu sameeyo.

Hoos waxaad ka heli kartaa filim kartoon taxane gaaban oo ka jawaabaaya qaar ka mid ah su’aalaha ugu badan ee waalidiinta iyo daryeelayaashu ay ka qabaan waxbarasho sare.

Dalabka Jaamacada

Fahmada Lacagta Ardeyda (Student Finance)

Maxaad Jaamacad ama Koleejo u aadeysaa?

HeppSY